13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluzorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

 

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1 SATICI BİLGİLERİ :

 

Ünvanı : Lerzan Tamer - Tamer Medikal İnternet Pazarlama - İthalat 

Adresi : Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi, 37/9 Nihat Erim İşhanı Çankaya - Ankara

Telefon : 0312 426 41 42

Email: [email protected]

 

1.2 ALICI BİLGİLERİ :

 

Adı/Soyadı/Ünvanı: ………………

Adresi: ……………/……./ Türkiye / Telefon: …………/Email: …………[email protected]

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait //farma312.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN , ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 

3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Ürün Adı Modeli Adet Satış Bedeli

………. .......... 1 .........……..TL(KDV dahil toplam) .....................

 

3.2.Ödeme Şekli : ………………..

 

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü ise şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani farma312, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :

 

Teslimat Adresi : ……../ ……./ Türkiye

Teslim Edilecek Kişi: …………..

Fatura Adresi : ………………../…../ Türkiye

 

Teslimat , SATICI tarafından kargo aracılığı ile ve/veya SATICI’nın tayin ettiği BAYİ’si aracılığı ile kargo ve/veyaya nakliye yolu ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

Kargo/nakliye ücreti …….TLolup, bu tutar ı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

,4.1- ALICI, www.farma312.com internet sitesinde Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler ,yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

 

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Bununla birlikte bu e-satış sitesi SATICI ile BAYİ’lerinin işlettiği bir sistem olduğu ve sürecin daha hızlı işlemesi amacıyla teslimat adresine yakınlık, v.b. kriter’ler nedeniyle satın alınan ürünü BAYİ’si aracılığıyla da ALICI’ya teslim ettirebilir. Bu tür durumlarda fatura da BAYİ tarafından düzenlenerek ürün ile birlikte ALICI’ya teslim edilecektir. BAYİ’nin bu faturadan doğan alacaklarını SATICI’ya temlik etmesi nedeniyle fatura BAYİ tarafından düzenlense de , ALICI’nın baştan SATICI’ya yaptığı ödeme hukuken geçerli olup, bu faturaya istinaden ayrıca bir ödeme yapmasına gerek yoktur. ALICI ‘da bu işleyişe şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

 

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için , elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyit işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde ürünü kullanmadan,montaj yaptırmadan , tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün orjinal ambalajının açılmamış/bozulmamış , montajının yapılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm döküman ve tüm aksesuarlarında ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ,monte edilmiş / kurulmuş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır.

 

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

Her türlü bilgisayar yazılım ve programları,DVD,VCD,CD v.b. üzerine ses ve görüntü kaydedilen ürünler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış olması şartına bağlıdır.

 

İade işlemlerinin yapılabilmesi için 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI’nın görevlendirdiği yetkili servis tarafından ; kullanılıp – kullanılmadığı, ambalajının bozulup bozulmadığı, v.b. durumunun kontrol edilip bir tutanak ile teslim alınması ve bu tutanak ile Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca ALICI’ya gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra fatura aslının ürün ile birlikte iadesi zorunludur.

 

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’ya tarafından karşılanır.

 

Tüketici Hakları gereği, vermiş olduğunuz siparişinizden vazgeçme hakkınızı, siparişiniz kargoya teslim edilmeden önce kullanabilirsiniz. Bunun için siparişinizin "kargoya verildi" bilgisi eposta ile bildirilmeden önce [email protected] adresine iptal etmek istediğiniz siparişiniz yada ürün hakkında bilgi vermeniz gerekemektedir. Eğer siparişiniz kargoya teslim edilmiş ise Tüketici Koruma Kanunu gereği 1 hafta içinde iade hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu konuda sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan İade ve Değişim Şartları'ndan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

Kredili satışlarda cayma bildiriminin ALICI tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

ALICI , süresi içinde satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

 

MADDE 6- SATICININ KAYITLARI

 

Alıcı, Satıcının kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Satıcı’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirmeyi taahhüt eder.Bu durumda, SATICI sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,ALICI’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

 

SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın, deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

 

MADDE 8- İHTİLAFLARIN HALLİ

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri , daha üzerindeki değere ilişkin ihtilaflarda ise SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme .../....../........ tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI: Lerzan Tamer - Tamer Medikal İnternet Pazarlama - İthalat 

 

ALICI:………………..


MADDE 9- BİLDİRİM

Alıcı' lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail ve telefon numarası vasıtasıyla veya Web sitesi' nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ve sms ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini ve telefon numarasını güncel tutmak ve Web sitesi' ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR